#986612 by Dave Reid: Token integration - fix variable name clash (harmless in normal...
[project/cck.git] / translations / includes-views-handlers.sv.po
CommitLineData
beef4abc
MG
1# $Id$
2#
3# Swedish translation of Drupal (includes_views_handlers)
4# Generated from files:
5# content_handler_field.inc,v 1.1.2.13 2009/03/06 15:29:34 karens
6# content_handler_field_multiple.inc,v 1.1.2.15 2008/12/29 23:34:35 yched
7# content_handler_relationship.inc,v 1.1.2.3 2008/10/24 12:31:58 yched
8# content_handler_sort.inc,v 1.1.2.6 2008/10/25 00:36:41 yched
9#
10msgid ""
11msgstr ""
12"Project-Id-Version: CCK - Includes Views Handlers 6.x\n"
13"POT-Creation-Date: 2009-03-09 22:08+0100\n"
14"PO-Revision-Date: 2009-04-20 21:28+0100\n"
15"Last-Translator: Magnus Gunnarsson <seals@passagen.se>\n"
16"Language-Team: drupalsverige.se\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
21"X-Poedit-Language: Swedish\n"
22"X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
23"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
24
25#: includes/views/handlers/content_handler_field.inc:59
26msgid "None"
27msgstr "Ingen"
28
29#: includes/views/handlers/content_handler_field.inc:60
30msgid "Widget label (@label)"
31msgstr "Etikett för gränssnittskomponent (@label)"
32
33#: includes/views/handlers/content_handler_field.inc:61
34msgid "Custom"
35msgstr "Anpassad"
36
37#: includes/views/handlers/content_handler_field.inc:67
38msgid "Custom label"
39msgstr "Anpassad etikett"
40
41#: includes/views/handlers/content_handler_field.inc:83
42msgid "Format"
43msgstr "Format"
44
45#: includes/views/handlers/content_handler_field_multiple.inc:58
46msgid "Group multiple values"
47msgstr "Gruppera multipla värden"
48
49#: includes/views/handlers/content_handler_field_multiple.inc:61
50msgid "If unchecked, each item in the field will create a new row, which may appear to cause duplicates. This setting is not compatible with click-sorting in table displays."
51msgstr "Om ikryssat kommer varje alternativ i fältet att skapa en ny rad, vilket kan orsaka dubletter. Denna inställning är inte kompatibel med klickvis sortering i tabellvisning."
52
53#: includes/views/handlers/content_handler_field_multiple.inc:65
54msgid "Show @count value(s)"
55msgstr "Visa @count värde(n)"
56
57#: includes/views/handlers/content_handler_field_multiple.inc:76
58msgid "starting from @count"
59msgstr "med början från @count"
60
61#: includes/views/handlers/content_handler_field_multiple.inc:87
62msgid "Reversed (start from last values)"
63msgstr "Omvänd (börja från sista värdet)"
64
65#: includes/views/handlers/content_handler_relationship.inc:40
66#: includes/views/handlers/content_handler_sort.inc:41
67msgid "All"
68msgstr "Alla"
69
70#: includes/views/handlers/content_handler_relationship.inc:48
71#: includes/views/handlers/content_handler_sort.inc:49
72msgid "Delta"
73msgstr "Delta"
74
75#: includes/views/handlers/content_handler_relationship.inc:49
76msgid "The delta allows you to select which item in a multiple value field to key the relationship off of. Select \"1\" to use the first item, \"2\" for the second item, and so on. If you select \"All\", each item in the field will create a new row, which may appear to cause duplicates."
77msgstr "Delta låter dig välja vilka alternativ i ett fält med flera värden som inte släktskapet stämmer in för. Välj \"1\" för att använda det första alternativet, \"2\" för det andra alternativet, och så vidare. Om du väljer \"Alla\", kommer varje alternativ i fältet att skapa en ny rad, vilket kan orsaka dubletter."
78
79#: includes/views/handlers/content_handler_sort.inc:50
80msgid "The delta allows you to select which item in a multiple value field will be used for sorting. Select \"1\" to use the first item, \"2\" for the second item, and so on. If you select \"All\", each item in the field will create a new row, which may appear to cause duplicates."
81msgstr "Delta låter dig välja vilka alternativ i ett fält med flera värden som kommer att användas för sortering. Välj \"1\" för att använda det första alternativet, \"2\" för det andra alternativet, och så vidare. Om du väljer \"Alla\", kommer varje alternativ i fältet att skapa en ny rad, vilket kan orsaka dubletter."
82