Stripping CVS keywords
[project/hu.git] / modules-blogapi.po
CommitLineData
b7d64d71 1# Hungarian translation of Drupal core (6.19)
01cb57e4 2# Copyright (c) 2010 by the Hungarian translation team
720086d0 3#
849e1ede
H
4msgid ""
5msgstr ""
b7d64d71 6"Project-Id-Version: Drupal core (6.19)\n"
a245c4a3 7"POT-Creation-Date: 2010-10-13 07:38+0000\n"
b3bb67da 8"PO-Revision-Date: 2009-09-24 14:10+0000\n"
acec72b5 9"Language-Team: Hungarian\n"
849e1ede 10"MIME-Version: 1.0\n"
4367d74e 11"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
849e1ede 12"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
4367d74e 13"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
849e1ede 14
d2975f90
BZ
15msgid "Wrong username or password."
16msgstr "Hibás felhasználói név vagy jelszó."
bf13ea60 17msgid ""
d2975f90
BZ
18"The maximum size of all files a user can have on the site (in "
19"megabytes)."
bf13ea60 20msgstr ""
d2975f90
BZ
21"A legnagyobb összesített fájlméret, amivel a felhasználó a "
22"webhelyen rendelkezhet (megabájtban)."
d2975f90 23msgid "The maximum size of a file a user can upload (in megabytes)."
bf13ea60 24msgstr ""
d2975f90
BZ
25"A legnagyobb fájlméret, amit egy felhasználó feltölthet "
26"(megabájtban)."
d2975f90
BZ
27msgid "File settings"
28msgstr "Fájl beállítások"
bf13ea60
H
29msgid "Returns information about an author in the system."
30msgstr "Visszatér a rendszerben lévő szerző adataival."
bf13ea60
H
31msgid "Creates a new post, and optionally publishes it."
32msgstr "Létrehoz egy új bejegyzést, akár azonnali közzététellel."
bf13ea60
H
33msgid "Updates the information about an existing post."
34msgstr "Frissíti egy meglévő tartalom adatait."
bf13ea60
H
35msgid "Returns information about a specific post."
36msgstr "Visszatér egy adott bejegyzés adataival."
bf13ea60
H
37msgid "Deletes a post."
38msgstr "Töröl egy bejegyzést."
bf13ea60
H
39msgid "Returns a list of the most recent posts in the system."
40msgstr "Visszatér a friss bejegyzések listájával."
bf13ea60
H
41msgid "Updates information about an existing post."
42msgstr "Frissíti egy már meglévő bejegyzés adatait."
bf13ea60
H
43msgid "Uploads a file to your webserver."
44msgstr "Feltölt egy fájlt a webkiszolgálóra."
bf13ea60
H
45msgid "Returns a list of all categories to which the post is assigned."
46msgstr "Visszatér a bejegyzéshez rendelt kategóriákkal."
9c26f64d 47msgid ""
4367d74e
JF
48"Returns a bandwidth-friendly list of the most recent posts in the "
49"system."
50msgstr ""
51"Kis sávszélességet foglaló listát ad a rendszer friss "
52"bejegyzéseiről."
bf13ea60
H
53msgid "Sets the categories for a post."
54msgstr "Kategóriához rendel egy bejegyzést."
4367d74e
JF
55msgid ""
56"Retrieve information about the XML-RPC methods supported by the "
57"server."
bf13ea60 58msgstr "Lekérdezi a kiszolgáló által nyújtott XML-RPC metódusokat."
bf13ea60 59msgid ""
4367d74e
JF
60"Retrieve information about the text formatting plugins supported by "
61"the server."
62msgstr ""
63"Lekérdezi a kiszolgáló által támogatott szövegformázási "
64"lehetőségeket."
1736dd6c 65msgid "Error storing post."
bf13ea60 66msgstr "Hiba a bejegyzés mentésekor."
bf13ea60
H
67msgid "You do not have permission to update this post."
68msgstr "Nincs engedély a bejegyzés frissítéséhez."
8a54fb71
JF
69msgid ""
70"It is not possible to upload the file, because it exceeded the maximum "
71"filesize of @maxsize."
72msgstr ""
4367d74e
JF
73"Nem lehet a fájlt feltölteni, mert meghaladja a legnagyobb "
74"feltölthető fájlméretet (@maxsize)."
8a54fb71 75msgid ""
4367d74e
JF
76"The file can not be attached to this post, because the disk quota of "
77"@quota has been reached."
8a54fb71 78msgstr ""
4367d74e
JF
79"A fájl nem csatolható a tartalomhoz, mert azzal meghaladná a "
80"lemezkvótát (@quota)."
8a54fb71 81msgid ""
4367d74e
JF
82"It is not possible to upload the file, because it is only possible to "
83"upload files with the following extensions: @extensions"
8a54fb71 84msgstr ""
4367d74e
JF
85"Nem tölthető fel a fájl, mert csak az alábbi kiterjesztésű "
86"fájlok tölthetőek fel: @extensions"
1736dd6c 87msgid "No file sent."
ca6e011c 88msgstr "Nem érkezett fájl."
1736dd6c 89msgid "Error storing file."
ca6e011c 90msgstr "Hiba a fájl mentésekor."
d2975f90
BZ
91msgid "Invalid post."
92msgstr "Érvénytelen bejegyzés."
d2975f90
BZ
93msgid "The default maximum file size a user can upload."
94msgstr "Az alapértelmezett legnagyobb feltölthető fájlméret."
d2975f90
BZ
95msgid "RSD"
96msgstr "RSD"
d2975f90
BZ
97msgid "administer content with blog api"
98msgstr "tartalmak kezelése blog api-val"
d2975f90
BZ
99msgid ""
100"The Blog API module allows your site's users to access and post to "
101"their blogs from external blogging clients. External blogging clients "
102"are available for a wide range of desktop operating systems, and "
103"generally provide a feature-rich graphical environment for creating "
104"and editing posts."
105msgstr ""
106"A Blog API modul lehetővé teszi a webhely felhasználóinak, hogy a "
107"blogjaikat külső kliens programokkal elérhessék és "
108"szerkeszthessék. Ilyen külső blog kliensek számos platformra "
109"elérhetőek, kényelmes felületet biztosítva tartalmak "
110"beküldéséhez és szerkesztéséhez."
d2975f90
BZ
111msgid ""
112"<a href=\"@ecto-link\">Ecto</a>, a blogging client available for both "
113"Mac OS X and Microsoft Windows, can be used with Blog API. Blog API "
114"also supports <a href=\"@blogger-api\">Blogger API</a>, <a "
115"href=\"@metaweblog-api\">MetaWeblog API</a>, and most of the <a "
116"href=\"@movabletype-api\">Movable Type API</a>. Blogging clients and "
117"other services (e.g. <a href=\"@flickr\">Flickr's</a> \"post to "
118"blog\") that support these APIs may also be compatible."
119msgstr ""
120"Ajánljuk az <a href=\"@ecto-link\">Ecto</a> klienst, mely mind Mac OS "
121"X, mind Microsoft Windows rendszerre elérhető. A Blog API számos "
122"blog szerkesztési felületet támogat: a <a "
123"href=\"@blogger-api\">Blogger API</a>-t, a <a "
124"href=\"@metaweblog-api\">MetaWeblog API</a>-t és a <a "
125"href=\"@movabletype-api\">Movable Type API</a> legnagyobb részét. "
126"Minden olyan alkalmazás és szolgáltatás (például a <a "
127"href=\"@flickr\">Flickr</a> „blogbejegyzés beküldése”) amely "
128"támogatja az említett felületeket, működni fog ezzel a webhellyel "
129"is."
d2975f90
BZ
130msgid ""
131"Select the content types available to external clients on the <a "
132"href=\"@blogapi-settings\">Blog API settings page</a>. If supported "
133"and available, each content type will be displayed as a separate "
134"\"blog\" by the external client."
135msgstr ""
136"A külső kliensek számára elérhető tartalomtípusok a <a "
137"href=\"@blogapi-settings\">Blog API beállítás oldalon</a> adhatók "
138"meg. Ha a kliens támogatja, akkkor minden tartalomtípus külön "
139"blogként jelenik majd meg."
d2975f90
BZ
140msgid ""
141"For more information, see the online handbook entry for <a "
142"href=\"@blogapi\">Blog API module</a>."
143msgstr ""
144"További információ az online kézikönyv <a href=\"@blogapi\">blog "
145"API modulról szóló oldalán</a> található."
d2975f90
BZ
146msgid "Returns a list of blogs to which an author has posting privileges."
147msgstr ""
148"Azoknak a blogoknak a listájával tér vissza, amelyekbe a szerző "
149"bejegyzéseket küldhet."
d2975f90
BZ
150msgid "Returns a list of all categories defined in the blog."
151msgstr "A blog összes kategóriájának listájával tér vissza."
d2975f90
BZ
152msgid ""
153"Publish (rebuild) all of the static files related to an entry from "
154"your blog. Equivalent to saving an entry in the system (but without "
155"the ping)."
156msgstr ""
157"Megjelenteti (újraépíti) az összes statikus fájlt, amely a blog "
158"valamely bejegyzésével összefügg. Ez a művelet a pingelést "
159"kihagyva megegyezik a bejegyzés mentésével."
d2975f90
BZ
160msgid "You do not have permission to create this type of post."
161msgstr "Nincs engedély ilyen típusú bejegyzés létrehozására."
d2975f90
BZ
162msgid ""
163"You do not have permission to publish this type of post. Please save "
164"it as a draft instead."
165msgstr ""
166"Nincs engedély az ilyen típusú bejegyzés megjelentetésére. "
167"Érdemes vázlatként elmenteni."
d2975f90
BZ
168msgid ""
169"You do not have permission to save this post as a draft. Please "
170"publish it instead."
171msgstr ""
172"Nincs engedély az ilyen típusú bejegyzés vázlatként való "
173"mentésére. Érdemes egyből megjelentetni a tartalmat."
8a54fb71
JF
174msgid "Invalid categories submitted."
175msgstr "Érvénytelen kategóriák lettek kiválasztva."
8a54fb71 176msgid "A category from the @vocabulary_name vocabulary is required."
4367d74e
JF
177msgstr ""
178"Ebből a szótárból kötelező kategóriát választani: "
179"@vocabulary_name"
8a54fb71
JF
180msgid "You may only choose one category from the @vocabulary_name vocabulary."
181msgstr ""
4367d74e
JF
182"Ebből a szótárból csak egy kategóriát lehet kiválasztani: "
183"@vocabulary_name."
8a54fb71 184msgid "Error saving categories. This feature is not available."
4367d74e
JF
185msgstr ""
186"Hiba történt a kategóriák mentésekor. Ez a funkció nem "
187"támogatott."
0bbbd634 188msgid "You do not have permission to edit this blog."
0f8549c4 189msgstr "Nincs engedély a blog szerkesztéséhez."
0bbbd634 190msgid "Enable for external blogging clients"
b47e4bcb 191msgstr "Külső blogkezelő alkalamzásokhoz engedélyezendő"
ca6e011c 192msgid ""
4367d74e
JF
193"Select the content types available to external blogging clients via "
194"Blog API. If supported, each enabled content type will be displayed as "
195"a separate \"blog\" by the external client."
ca6e011c 196msgstr ""
acec72b5
JF
197"A külső kliensek számára elérhető tartalomtípusok itt adhatók "
198"meg. Ha a kliens támogatja, akkkor minden tartalomtípus külön "
199"blogként jelenik majd meg."
9c26f64d 200msgid ""
4367d74e
JF
201"Blog API module is not configured to support the %type content type, "
202"or you don't have sufficient permissions to post this type of content."
9c26f64d 203msgstr ""
4367d74e
JF
204"A Blog API nincs beállítva %type típusú tartalom kezelésére, "
205"vagy nincs megfelelő jogosultság ilyen típusú tartalmak "
206"beküldésére."
5c322ab4
H
207msgid "@type: added %title using blog API."
208msgstr "@type: %title hozzáadva a blog API használatával."
0bbbd634 209msgid "@type: updated %title using Blog API."
5c322ab4 210msgstr "@type: %title módosítva blog API használatával."
19faf3e0 211msgid "Configure the content types available to external blogging clients."
4367d74e 212msgstr ""
acec72b5 213"A külső programok által használható tartalomtípusok "
4367d74e 214"beállítása."