Stripping CVS keywords
[project/i18n.git] / i18nblocks / po / da.po
1 # Danish translation of Drupal (i18nblocks.module)
2 # Copyright 2007 Morten Wulff <wulff@ratatosk.net>
3 msgid ""
4 msgstr ""
5 "Project-Id-Version: Danish translation of Drupal (i18nblocks.module) $Id$\n"
6 "POT-Creation-Date: 2007-09-12 09:22+0200\n"
7 "PO-Revision-Date: 2007-09-12 09:31+0100\n"
8 "Last-Translator: Morten Wulff <wulff@ratatosk.net>\n"
9 "Language-Team: Danish <l10n@drupaldanmark.dk>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
14 "X-Poedit-Language: Danish\n"
15 "X-Poedit-Country: DENMARK\n"
16
17 #: i18nblocks.module:16
18 msgid ""
19 "<h2>This module provides support for multilingual blocks</h2>\n"
20 "        <p>These are not real blocks, but metablocks that group together a number of normal blocks and display the right one depending on language</p>\n"
21 "        <p>In the block administration pages you will find a new tab for creating \"Multilingual blocks\". Set them up as usual and define which one of the other blocks will be shown for each language.</p>\n"
22 "        "
23 msgstr ""
24 "<h2>Modulet understøttet flersprogede blokke</h2>\n"
25 "<p>Blokken er ikke rigtige blokke, men metablokke, der grupperer et antal normale blokke og viser den rigtige afhængigt af det aktuelle sprogvalg.</p>\n"
26 "<p>Under blokadministrationen finder du et nyt faneblad, hvor du kan oprette flersprogede blokke. Konfigurer dem på sædvanlig vis og bestem derefter hvilke normale blokke, der skal vises for hvert sprog.</p>"
27
28 #: i18nblocks.module:21
29 msgid "<p>These are not real blocks, but metablocks that group together a number of normal blocks and display the right one depending on language</p>"
30 msgstr "<p>Blokken er ikke rigtige blokke, men metablokke, der grupperer et antal normale blokke og viser den rigtige afhængigt af det aktuelle sprogvalg.</p>"
31
32 #: i18nblocks.module:31
33 msgid "Add multilingual block"
34 msgstr "Tilføj flersproget blok"
35
36 #: i18nblocks.module:77
37 msgid "Create translation blocks automatically"
38 msgstr "Opret blokke til oversættelse automatisk"
39
40 #: i18nblocks.module:79
41 msgid "Disabled"
42 msgstr "Deaktiveret"
43
44 #: i18nblocks.module:79
45 msgid "Enabled"
46 msgstr "Aktiveret"
47
48 #: i18nblocks.module:80
49 msgid "Automatic synchronization with blocks generated by nodeasblock module."
50 msgstr "Automatisk synkronisering med blokke oprettet af nodeasblock-modulet."
51
52 #: i18nblocks.module:105
53 msgid "Some block settings have been overridden by the translation block"
54 msgstr "Visse blokindstillinger er blevet tilsidesat af oversættelsesblokken"
55
56 #: i18nblocks.module:155
57 msgid "Translation: !title"
58 msgstr "Oversættelse: !title"
59
60 #: i18nblocks.module:208
61 msgid " -- "
62 msgstr " -- "
63
64 #: i18nblocks.module:218
65 msgid "Block description"
66 msgstr "Beskrivelse"
67
68 #: i18nblocks.module:219;308
69 msgid "Multilingual block !number"
70 msgstr "Flersproget blok !number"
71
72 #: i18nblocks.module:224
73 msgid "Select the block to be displayed for each language"
74 msgstr "Vælg hvilken blok der skal vises for hvert sprog"
75
76 #: i18nblocks.module:237
77 msgid "Delete this block"
78 msgstr "Slet denne blok"
79
80 #: i18nblocks.module:241
81 msgid "Normal translation block"
82 msgstr "Normal oversættelses-blok"
83
84 #: i18nblocks.module:245
85 msgid "Node as block with automatic synchronization"
86 msgstr "Indholdselement som blok med automatisk synkronisering"
87
88 #: i18nblocks.module:249
89 msgid "Create block"
90 msgstr "Opret blok"
91
92 #: i18nblocks.module:260;307
93 msgid "New multilingual block"
94 msgstr "Ny flersproget blok"
95
96 #: i18nblocks.module:311
97 msgid "Created new block '%name'"
98 msgstr "Blok %name oprettet."
99
100 #: i18nblocks.module:0
101 msgid "i18nblocks"
102 msgstr "i18nblocks"
103
104 #: i18nblocks.info:0
105 msgid "i18n - blocks"
106 msgstr "i18n - blokke"
107
108 #: i18nblocks.info:0
109 msgid "Enables multilingual blocks."
110 msgstr "Aktiverer flersprogede blokke."
111
112 #: i18nblocks.info:0
113 msgid "Multilanguage - i18n"
114 msgstr "Flere sprog - i18n"
115