Fixing missing 1st CVS info line in cs.po
[project/print.git] / translations / cs.po
1 # $Id$
2 #
3 # Czech translation of Printer, e-mail and PDF versions (6.x-1.12)
4 # Copyright (c) 2010 by the Czech translation team
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: Printer, e-mail and PDF versions (6.x-1.12)\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-09-23 13:15+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-09-22 22:47+0000\n"
11 "Language-Team: Czech\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=((((n%10)==1)&&((n%100)!=11))?(0):(((((n%10)>=2)&&((n%10)<=4))&&(((n%100)<10)||((n%100)>=20)))?(1):2));\n"
16
17 msgid "Show on every page except the listed pages."
18 msgstr "Zobrazit na každé stránce, kromě vypsaných."
19 msgid "Show on only the listed pages."
20 msgstr "Zobrazit jen na vypsanch strnkch."
21 msgid "Subject"
22 msgstr "Předmět"
23 msgid "Cancel"
24 msgstr "Zrušit"
25 msgid "Links"
26 msgstr "Odkazy"
27 msgid "Link"
28 msgstr "Odkaz"
29 msgid "Settings"
30 msgstr "Nastaven"
31 msgid "Font Size"
32 msgstr "Velikost psma"
33 msgid "Display a PDF version of this page."
34 msgstr "Zobrazit PDF verzi tto strnky."
35 msgid "Options"
36 msgstr "Volby"
37 msgid "Printer-friendly version"
38 msgstr "Verze pro tisk"
39 msgid "Hourly threshold"
40 msgstr "Hodinov limit"
41 msgid ""
42 "You cannot send more than %number messages per hour. Please try again "
43 "later."
44 msgstr ""
45 "Nemůžete poslat více než %number zpráv za hodinu. Zkuste to "
46 "později."
47 msgid "Your name"
48 msgstr "Vaše jméno"
49 msgid "Send e-mail"
50 msgstr "Poslat e-mail"
51 msgid "Source URL"
52 msgstr "URL zdroje"
53 msgid "Logo URL"
54 msgstr "URL loga"
55 msgid "Link text"
56 msgstr "Textov odkaz"
57 msgid "Robots META tags"
58 msgstr "META tagy pro roboty"
59 msgid "Add noindex"
60 msgstr "Přidat noindex"
61 msgid "Add nofollow"
62 msgstr "Přidat nofollow"
63 msgid "Add noarchive"
64 msgstr "Přidat noarchive"
65 msgid "Printer-friendly pages"
66 msgstr "Printer-friendly pages"
67 msgid "Anonymous"
68 msgstr "Anonym"
69 msgid "Message Subject"
70 msgstr "Předmět zprávy"
71 msgid "Send to"
72 msgstr "Poslat komu"
73 msgid ""
74 "Show if the following PHP code returns <code>TRUE</code> (PHP-mode, "
75 "experts only)."
76 msgstr ""
77 "Zobrazit, pokud PHP kd vrt <code>TRUE</code> (PHP-mode, jen pro "
78 "experty)."
79 msgid "PDF"
80 msgstr "PDF"
81 msgid "Your e-mail"
82 msgstr "Váš e-mail"
83 msgid ""
84 "Enter one page per line as Drupal paths. The '*' character is a "
85 "wildcard. Example paths are %blog for the blog page and %blog-wildcard "
86 "for every personal blog. %front is the front page."
87 msgstr ""
88 "Na každý řádek zadejte jednu cestu. Znak * je zástupný znak. "
89 "Cesta může být například %blog pro stránku blogu nebo "
90 "%blog-wildcard pro každý osobní blog. %front je úvodní stránka."
91 msgid "Printer-friendly"
92 msgstr "Verze pro tisk"
93 msgid "Display a printer-friendly version of this page."
94 msgstr "Zobrazit tiskovou verzi strnky."
95 msgid "Printer-friendly page link"
96 msgstr "Odkaz na verzi pro tisk"
97 msgid "Printer-friendly URLs list"
98 msgstr "Seznam odkazů pro tisk"
99 msgid "Open the printer-friendly version in a new window"
100 msgstr "Otevřít tiskovou verzi stránky v novém okně."
101 msgid ""
102 "Setting this option will make the printer-friendly version open in a "
103 "new window/tab."
104 msgstr ""
105 "Povolením této možnosti se tisková verze stránky otevře v novém "
106 "okně/panelu."
107 msgid "Send to printer"
108 msgstr "Odeslat do tiskrny"
109 msgid ""
110 "Automatically calls the browser's print function when the "
111 "printer-friendly version is displayed."
112 msgstr ""
113 "Automaticky zavolá tiskovou funkci prohlížeče, jakmile je "
114 "zobrazena tiskov veze strnky."
115 msgid "Display source URL"
116 msgstr "Zobrazit URL zdroje dat"
117 msgid ""
118 "When this option is selected, the URL for the original page will be "
119 "displayed at the bottom of the printer-friendly version."
120 msgstr ""
121 "V případě, že je tato volba vybrána, URL původní stránky bude "
122 "zobrazena ve spodní části tiskové verze stránky."
123 msgid "Add current time/date to the source URL"
124 msgstr "Přidat aktuální čas/datum ke zdrojové URL"
125 msgid "Display the current date and time in the Source URL line."
126 msgstr "Zobrazit současné datum a čas v řádku se zdrojovou URL."
127 msgid "Force use of node ID in source URL"
128 msgstr "Vynutit použití ID uzlu ve zdrojové URL"
129 msgid ""
130 "Drupal will attempt to use the page's defined alias in case there is "
131 "one. To force the use of the fixed URL, activate this option."
132 msgstr ""
133 "Drupal se pokusí použít předdefinovaný alias stránky. V "
134 "případě, že chcete vynutit použití systémové URL, aktivujte "
135 "tuto volbu."
136 msgid ""
137 "Instruct robots to not index printer-friendly pages. Recommended for "
138 "good search engine karma."
139 msgstr ""
140 "Instruujte roboty vyhledávačů, aby neidexovaly tiskové verze "
141 "stránek. Doporučené pokud chcete dosáhnout dobrého bodového "
142 "ohodnocení ve vyhledávačích."
143 msgid ""
144 "Instruct robots to not follow outgoing links on printer-friendly "
145 "pages."
146 msgstr ""
147 "Instruujte roboty vyhledávačů, aby nenásledovali odkazy na "
148 "strnce s tiskovou verz strnky."
149 msgid ""
150 "Non-standard tag to instruct search engines to not show a \"Cached\" "
151 "link for your printer-friendly pages. Recognized by Googlebot."
152 msgstr ""
153 "Ne-standardní tag, který instruuje vyhledávače neukazovat "
154 "\"Cached\" odkaz pro tiskové verze stránek na vašem webu. "
155 "Rozeznvno Googlebotem."
156 msgid "access print"
157 msgstr "přistupovat k funkcím print"
158 msgid "administer print"
159 msgstr "spravovat modul print"
160 msgid "Link style"
161 msgstr "Styl odkazu"
162 msgid "e-mail"
163 msgstr "e-mail"
164 msgid "Font Family"
165 msgstr "Řez písma"
166 msgid ""
167 "If the PHP-mode is chosen, enter PHP code between %php. Note that "
168 "executing incorrect PHP-code can break your Drupal site."
169 msgstr ""
170 "Pokud je zvolen md PHP, zadejte PHP kd mezi %php. Poznmka: "
171 "spuštění nevhodného PHP kódu může znefunkčnit Váš web."
172 msgid "Print"
173 msgstr "Tisk"
174 msgid "Your message"
175 msgstr "Vaše zpráva"
176 msgid "Text only"
177 msgstr "Pouze text"
178 msgid "Common Settings"
179 msgstr "Obvykl nastaven"
180 msgid ""
181 "If set, a list of the destination URLs for the page links will be "
182 "displayed at the bottom of the page."
183 msgstr ""
184 "Pokud je zadno seznam clovch URL s odkazy na strnky bude "
185 "umístěn ve spodní části stránky."
186 msgid "Include comments in printer-friendly version"
187 msgstr "Zahrnout komentáře do tiskové verze stránky"
188 msgid ""
189 "When this option is active, user comments are also included in the "
190 "printer-friendly version. Requires the comment module."
191 msgstr ""
192 "V případě, že je tato volba aktivní, jsou uživatelské "
193 "komentáře také zahrnuty do tiskové verze stránky. Vyžaduje modul "
194 "Comment."
195 msgid "New window method"
196 msgstr "Metoda otevření nového okna"
197 msgid "Use HTML target (does not validate as XHTML Strict)"
198 msgstr "Použít HTML target (není validní v případě XHTML Strict)"
199 msgid "Use Javascript (requires browser support)"
200 msgstr "Použít Javascript (vyžaduje zapnutý Javascript v prohlížeči)"
201 msgid "Choose the method used to open pages in a new window/tab."
202 msgstr ""
203 "Vyberte způsob jakým se mají otevíray stránky do nového okna či "
204 "panelu."
205 msgid "Logo options"
206 msgstr "Možnosti loga"
207 msgid "Logo type"
208 msgstr "Typ loga"
209 msgid "None (Disabled)"
210 msgstr "Žádný (Vypnuto)"
211 msgid "Current theme's logo"
212 msgstr "Logo ze současného tématu"
213 msgid "User-specified"
214 msgstr "Uživatelsky zadané"
215 msgid ""
216 "Select the type of logo to display on the printer-friendly version. In "
217 "case of a user-specified location, insert the path or URL below."
218 msgstr ""
219 "Zadejte typ loga, kter se zobraz na tiskov verzi strnky. V "
220 "případě uživatesky zadaného umístění zadejte cestu nebo URL "
221 "níže."
222 msgid "Upload logo"
223 msgstr "Nahrt logo"
224 msgid ""
225 "If you don't have direct file access to the server, use this field to "
226 "upload your logo."
227 msgstr ""
228 "Pokud nemáte přímý přístup k serveru, použijte toto pole k "
229 "nahrn loga na server."
230 msgid "Footer options"
231 msgstr "Možnosti patičky"
232 msgid "Footer type"
233 msgstr "Typ patičky"
234 msgid "Site's footer"
235 msgstr "Patička webu"
236 msgid ""
237 "Select the type of footer to display on the printer-friendly version. "
238 "In case of a user-specified footer, insert it below."
239 msgstr ""
240 "Vyberte typ patičky, který se použije pro zobrazení verze stránky "
241 "pro tisk. V případě zadání uživatelsky specifikované patičky "
242 "ji můžete vyplnit níže."
243 msgid "Web page options"
244 msgstr "Možnosti webu"
245 msgid "Links area"
246 msgstr "Oblast odkazů"
247 msgid "Content corner"
248 msgstr "Roh obsahu"
249 msgid ""
250 "Choose the location of the link(s) to the printer-friendly page. The "
251 "Links area is usually below the node content, whereas the Content "
252 "corner is placed in the upper-right corner of the node content. "
253 "Unselect all options to disable the link. Even if the link is "
254 "disabled, you can still view the print version of a node by going to "
255 "!path/nid where nid is the numeric id of the node."
256 msgstr ""
257 "Vyberte umístění odkazu či odkazů na tiskovou verzi stránky. "
258 "<em>Oblast s odkazy</em> je obvykle umístěna pod obsahem uzlu, "
259 "zatímco <em>roh obsahu</em> je umístěn v horním pravém rohu "
260 "obsahu uzlu. Pokuch chcete odkaz vypnout, odeberte všechny možnosti. "
261 "Dokonce i když je odkaz vypnutý, můžete si zobrazit verzi pro tisk "
262 "tak, že půjdete na URL !path/nid, kde nid je číselný "
263 "identifiktor uzlu."
264 msgid "Advanced link options"
265 msgstr "Pokročilé volby odkazu"
266 msgid "Icon only"
267 msgstr "Pouze ikony"
268 msgid "Icon and Text"
269 msgstr "Ikony a text"
270 msgid "Select the visual style of the link."
271 msgstr "Vyberte vizuln styl odkazu."
272 msgid "Link visibility"
273 msgstr "Viditelnost odkazu"
274 msgid "Link class"
275 msgstr "Třída odkazu"
276 msgid ""
277 "This can be used by themers to change the link style or by jQuery "
278 "modules to open in a new window (e.g. greybox or thickbox). Multiple "
279 "classes can be specified, separated by spaces."
280 msgstr ""
281 "Tato volba může být použita kodéry šablon pro změnu stylu "
282 "odkazů nebo v jQuery modulech pro otevření v novém okně (např. "
283 "greybox či thickbox). Může být zadáno i několik tříd "
284 "oddělených čárkami."
285 msgid "Show link in system (non-content) pages"
286 msgstr "Ukzat odkaz i na systmovch (neobsahovch) strnkch"
287 msgid ""
288 "Setting this option will add a printer-friendly version page link on "
289 "pages created by Drupal or the enabled modules."
290 msgstr ""
291 "Nastavením této možnosti přidáte odkaz na tiskovou verzi stránek "
292 "na stránky vytvořené Drupalem nebo zapnutými moduly."
293 msgid "Published on %site_name"
294 msgstr "Publikovno z %site_name"
295 msgid "retrieved on %date"
296 msgstr "přijato %date"
297 msgid "By %author"
298 msgstr "Od %author"
299 msgid "Created %date"
300 msgstr "Vytvořeno %date"
301 msgid ""
302 "Adds a printer-friendly version link to content and administrative "
303 "pages."
304 msgstr ""
305 "Přidá odkazy na tiskovou verzi stránky ke stránkám obsahu a "
306 "administrtorsk sekce."
307 msgid "Web page"
308 msgstr "Webov strnka"
309 msgid "Printer-friendly Page settings are available under !link"
310 msgstr "Nastaven tiskov verze strnek jsou dostupn na !link"
311 msgid "Landscape"
312 msgstr "Na šířku"
313 msgid "Portrait"
314 msgstr "Na výšku"
315 msgid "Message Content"
316 msgstr "Obsah zprvy"
317 msgid "Post new comment"
318 msgstr "Poslat nový komentář"
319 msgid "No link"
320 msgstr "Žádný odkaz"
321 msgid "Send to friend"
322 msgstr "Poslat znmmu"
323 msgid ""
324 "Note that you can enable/disable the URL list for each content type "
325 "individually from the !url."
326 msgstr ""
327 "Všimněte si, že můžete povolit/zakázat seznam URL pro každý "
328 "typ obsahu zvlášť na !url."
329 msgid "Content Types page"
330 msgstr "Strnka s typy obsahu"
331 msgid "Use URL alias instead of node ID"
332 msgstr "Použít URL alias místo ID uzlu."
333 msgid ""
334 "Enabling this will create the link using the URL alias instead of the "
335 "node ID."
336 msgstr ""
337 "Povolením této volby vytvoříte odkaz pomocí URL aliasu místo ID "
338 "uzlu."
339 msgid "Link in book hierarchy nodes"
340 msgstr "Odkaz v hiearchii uzlů typu kniha."
341 msgid "Book module link not modified"
342 msgstr "Odkaz Book modulu nen upraven."
343 msgid "Current page and sub-pages"
344 msgstr "Současná stránka a podstránky"
345 msgid "Current page only"
346 msgstr "Pouze současná stránka"
347 msgid ""
348 "Saving these strings will disable their translation via Drupal's "
349 "language system. Use the reset button to return them to the original "
350 "state."
351 msgstr ""
352 "Uložením těchto řetězců vypnete jejich překládání přes "
353 "jazykový systém Drupalu. Použijte tlačítko reset pro navrácení "
354 "do původního stavu."
355 msgid "Text strings"
356 msgstr "Textové řetězce"
357 msgid "Text used in the link to the printer-friendly version."
358 msgstr "Text který se použije v odkazu vedoucí na tiskovou verzi."
359 msgid "Printer, e-mail and PDF versions"
360 msgstr "Printer, e-mail and PDF versions"
361 msgid "Most printed"
362 msgstr "Nejvce tisknuto"
363 msgid "Show link"
364 msgstr "Ukzat odkaz"
365 msgid "Show link in individual comments"
366 msgstr "Ukázat odkaz u každého komentáře"
367 msgid "Show Printer-friendly URLs list"
368 msgstr "Ukázat seznam odkazů s verzí pro tisk"
369 msgid "node-specific print configuration"
370 msgstr "specifická konfigurace modulu print dle typů obsahu"
371 msgid "use PHP for link visibility"
372 msgstr "použít PHP pro viditelnost odkazu"
373 msgid "Administer > Site configuration > Printer-friendly Pages"
374 msgstr "Administrace > Nastaven webu > Printer-friendly Pages"
375 msgid "Send by e-mail options"
376 msgstr "Možnosti odkazu pro odeslání e-mailem"
377 msgid "Send by e-mail link"
378 msgstr "Odkaz pro odesln e-mailem"
379 msgid ""
380 "Choose the location of the link(s) to the send by e-mail page. The "
381 "Links area is usually below the node content, whereas the Content "
382 "corner is placed in the upper-right corner of the node content. "
383 "Unselect all options to disable the link. Even if the link is "
384 "disabled, you can still send a node by e-mail by going to !path/nid "
385 "where nid is the numeric id of the node."
386 msgstr ""
387 "Vyberte umístění odkazu či odkazů na tiskovou verzi stránky. "
388 "<em>Oblast s odkazy</em> je obvykle umístěna pod obsahem uzlu, "
389 "zatímco <em>roh obsahu</em> je umístěn v horním pravém rohu "
390 "obsahu uzlu. Pokud chcete odkaz vypnout, odeberte všechny možnosti. "
391 "Dokonce i když je odkaz vypnutý, můžete si zobrazit verzi pro tisk "
392 "tak, že půjdete na URL !path/nid, kde nid je číselný "
393 "identifiktor uzlu."
394 msgid ""
395 "Setting this option will add a send by e-mail link on pages created by "
396 "Drupal or the enabled modules."
397 msgstr ""
398 "Nastavením této možnosti přidáte odkaz pro odeslání e-mailem na "
399 "stránky vytvořené Drupalem nebo zapnutými moduly."
400 msgid "The maximum number of e-mails a user can send per hour."
401 msgstr ""
402 "Maximální počet emailů, který mohou uživatelé odeslat za "
403 "hodinu."
404 msgid "Send only the teaser"
405 msgstr "Odeslat jen vodnk"
406 msgid ""
407 "If selected, the default choice will be to send only the node's teaser "
408 "instead of the full content."
409 msgstr ""
410 "Pokud je volba povolená, jako výchozí možnost bude nabízeno "
411 "poslat pouze vodnk msto plnho obsahu uzlu."
412 msgid "Enable teaser/full mode choice"
413 msgstr "Povolit možnost výběru mezi úvodníkem a plným obsahem"
414 msgid ""
415 "If checked, the user will be able to choose between sending the full "
416 "content or only the teaser at send time."
417 msgstr ""
418 "Pokud je zaškrtnuto, uživatel si bude moci pokaždé vybrat mezi "
419 "poslnm celho obsahu uzlu nebo jen vodnku."
420 msgid "Send e-mails using Job Queue"
421 msgstr "Odeslat e-maily pomoc Job Queue"
422 msgid ""
423 "Selecting this option, e-mail delivery will be performed by the Job "
424 "Queue module during each cron run. Leaving this unselected, the e-mail "
425 "will be sent immediately, but the site will take slightly longer to "
426 "reply to the user."
427 msgstr ""
428 "Vybráním této možnosti, odeslání e-mailu z webu bude docíleno "
429 "pomocí fronty poskytované modulem Job Queue během běhu cronu. "
430 "Pokud nechte tuto volbu nevybranou, e-maily budou odeslny "
431 "okamžitě, ale odpověď webu na požadavek uživatele může trvat o "
432 "něco déle."
433 msgid "Text used in the link to the send by-email form."
434 msgstr "Text který se použije v odkazu vedoucí na odesílací formulář."
435 msgid "!user has sent you a message from !site"
436 msgstr "!user vm posl zprvu z !site"
437 msgid ""
438 "e-mail subject line. The sender's name will appear in place of !user "
439 "in the subject. The web site name will be inserted in place of !site. "
440 "The page title replaces !title."
441 msgstr ""
442 "předmět emailu. Jméno odesílatele se objeví místo !user v "
443 "předmětu. Název webu bude vložen místo !site. Titulek stránky "
444 "nahrad !title."
445 msgid "Message Preamble"
446 msgstr "Preambule zprvy"
447 msgid "Message from sender"
448 msgstr "Zprva od odeslatele"
449 msgid ""
450 "e-mail message preamble. The sender will be able to add their own "
451 "message after this."
452 msgstr ""
453 "preambule zprávy. Odesílatel za ni bude moci vložit vlastní "
454 "zprvu."
455 msgid "Set the default contents of the message."
456 msgstr "Vložte výchozí obsah zprávy."
457 msgid "Thank You Message"
458 msgstr "Děkovací zpráva"
459 msgid "Thank you for spreading the word about !site."
460 msgstr "Děkujeme, že šíříte povědomost o webu !site."
461 msgid ""
462 "This message will be displayed after the user successfully submits the "
463 "form."
464 msgstr ""
465 "Tato zpráva se objeví potom co uživatel úspěšně odešle "
466 "formulář."
467 msgid "Enter multiple addresses separated by commas and/or different lines."
468 msgstr ""
469 "Vložte několik adres oddělených čárkami a/nebo každou zvlášť "
470 "na řádek."
471 msgid "Page to be sent"
472 msgstr "Poslan strnka"
473 msgid "View page"
474 msgstr "Zobrazit strnku"
475 msgid "Clear form"
476 msgstr "Vyprázdnit formulář"
477 msgid "Someone"
478 msgstr "Někdo"
479 msgid "an interesting site"
480 msgstr "zajmav web"
481 msgid ""
482 "You cannot send more than %number messages per hour. Please reduce the "
483 "number of recipients."
484 msgstr ""
485 "Nemůžete poslat více než %number zpráv za hodinu. Snižte počet "
486 "zadaných příjemců."
487 msgid "print_mail: From %from"
488 msgstr "print_mail: Od %from"
489 msgid "%name [%from] sent %page to [%to]"
490 msgstr "%name [%from] odeslal %page pro [%to]"
491 msgid "print_mail"
492 msgstr "print_mail"
493 msgid "Send page by e-mail"
494 msgstr "Poslat strnku e-mailem"
495 msgid "Most emailed"
496 msgstr "Nejvce odeslan"
497 msgid "Send by e-mail"
498 msgstr "Poslat e-mailem"
499 msgid "Send this page by e-mail."
500 msgstr "Poslat tuto strnku e-mailem."
501 msgid "Provides the capability to send the web page by e-mail"
502 msgstr "Poskytuje možnost poslat webovou stránku e-mailem."
503 msgid "PDF options"
504 msgstr "PDF možnosti"
505 msgid "PDF generation tool"
506 msgstr "Nstroj na generovn PDF"
507 msgid ""
508 "This option selects the PDF generation tool being used by this module "
509 "to create the PDF version."
510 msgstr ""
511 "Touto volbou vyberte nstroj pro generovn PDF, kter bude "
512 "použit tímto modulem pro vytváření PDF verzí stránek."
513 msgid "PDF version link"
514 msgstr "Odkaz na verzi PDF"
515 msgid ""
516 "Choose the location of the link(s) to the PDF version. The Links area "
517 "is usually below the node content, whereas the Content corner is "
518 "placed in the upper-right corner of the node content. Unselect all "
519 "options to disable the link. Even if the link is disabled, you can "
520 "still view the PDF version of a node by going to !path/nid where nid "
521 "is the numeric id of the node."
522 msgstr ""
523 "Vyberte umístění odkazu či odkazů na PDF verzi stránky. "
524 "<em>Oblast s odkazy</em> je obvykle umístěna pod obsahem uzlu, "
525 "zatímco <em>roh obsahu</em> je umístěn v horním pravém rohu "
526 "obsahu uzlu. Pokuch chcete vypnutí odkaz vypnout, odeberte všechny "
527 "možnosti. Dokonce i když je odkaz vypnutý, můžete si zobrazit PDF "
528 "verzi tak, že půjdete do !path/nid, kde nid je číselný "
529 "identifiktor uzlu."
530 msgid ""
531 "Setting this option will add a PDF version page link on pages created "
532 "by Drupal or the enabled modules."
533 msgstr ""
534 "Nastavením této možnosti přidáte odkaz na PDF verzi stránek na "
535 "stránky vytvořené Drupalem nebo zapnutými moduly."
536 msgid "Open PDF in"
537 msgstr "Otevřít PDF v"
538 msgid "Same browser window"
539 msgstr "Současné okno prohlížeče"
540 msgid "New browser window"
541 msgstr "Nové okno prohlížeče"
542 msgid "Save dialog"
543 msgstr "Dialogové okno pro uložení"
544 msgid "Select the desired method for opening the PDF in the user's browser."
545 msgstr ""
546 "Vyberte požadovanou metodu pro otevíraní PDF v prohlížeči "
547 "uživatele."
548 msgid "Paper size"
549 msgstr "Velikost papru"
550 msgid "Choose the paper size of the generated PDF."
551 msgstr "Vyberte ovelikost papru u generovanch PDF."
552 msgid "Page orientation"
553 msgstr "Orientace strnky"
554 msgid "Choose the page orientation of the generated PDF."
555 msgstr "Vyberte orientaci strnky u generovanch PDF."
556 msgid "(TCPDF only) Set the font family to be used. Examples: %examples."
557 msgstr ""
558 "(Pouze pro TCPDF) Nastavte jaký řez písma se má použít. "
559 "Příklady: %examples."
560 msgid ""
561 "CAUTION: TCPDF embeds the complete font in the generated PDF. If "
562 "you're not using Unicode, then helvetica or times are safe choices "
563 "that will keep the PDF small. Unicode fonts can increase the size of "
564 "the PDF to the 1MB region."
565 msgstr ""
566 "UPOZORNĚNÍ: TCPDF vloží do vygenerovaného PDF kompletní font. "
567 "Pokud nepoužíváte Unicode, potom Helvetica nebo Times jsou "
568 "bezpečné volby, které zachovají PDF relativně malé. Fonty s "
569 "podporou Unicode mohou způsobit zvětšení PDF souborů nad 1MB."
570 msgid ""
571 "(TCPDF only) Set the font size to be used for normal text. This is the "
572 "base value for the scaling applied to other text styles."
573 msgstr ""
574 "(Pouze pro TCPDF) Nastavte jaká velikost fontu se má použít pro "
575 "obyčejný text. Toto je základní hodnota pro škálování "
576 "ostatních textových stylů."
577 msgid "wkhtmltopdf options"
578 msgstr "Možnosti wkhtmltopdf"
579 msgid "PDF File Name"
580 msgstr "Jmno PDF souboru"
581 msgid ""
582 "If left empty the generated filename defaults to the node's path. "
583 "Tokens may be used to build the filename (see following list). The "
584 ".pdf extension will be appended automatically."
585 msgstr ""
586 "Je-li ponecháno prázdné generované, bude použito výchozí "
587 "nastavení, což znamená použití cesty k uzlu. K sestavení jména "
588 "PDF souboru mohou být použity nahrazovací tokeny (viz "
589 "následující seznam). Koncovka .pdf bude připojena automaticky."
590 msgid "Replacement Patterns"
591 msgstr "Nahrazovac vzory"
592 msgid ""
593 "No PDF generation tool found! Please dowload a supported PHP PDF "
594 "generation tool. Check this module's INSTALL.txt for more details."
595 msgstr ""
596 "Žádný nástroj na generování PDF nebyl nalezen! Prosím stahněte "
597 "některý z podporovaných PDF generovacích nástrojů pro PHP. "
598 "Přečtěte si INSTALL.txt u tohoto modulu pro další podrobnosti."
599 msgid "No PDF tool selected"
600 msgstr "Žádný PDF nástroj nebyl vybrán"
601 msgid "Font size must be at least 1."
602 msgstr "Velikost fontu musí být alespoň 1."
603 msgid "PDF version"
604 msgstr "Verze PDF"
605 msgid "Text used in the link to the PDF version."
606 msgstr "Text který se použije v odkazu vedoucí na verzi PDF."
607 msgid "Page !n of !total"
608 msgstr "Strana !n z !total"
609 msgid "Printer-friendly PDF"
610 msgstr "PDF verze pro tisk"
611 msgid "Most PDFd"
612 msgstr "Nejvce PDFkovno"
613 msgid "Please configure it in the <a href=\"@url\">PDF settings page</a>."
614 msgstr "Volby PDF nastavte na <a href=\"@url\">strnce s nastavenm PDF</a>."
615 msgid "Adds the capability to export pages as PDF."
616 msgstr "Přidá možnost exportovat stránky jako PDF."
617 msgid "Print module form."
618 msgstr "Formulář modulu Print."
619 msgid "Requires the <em>administer site configuration</em> permission."
620 msgstr "Vyžaduje oprávnění<em>administrovat nastavení webu</em>."
621 msgid "access send to friend"
622 msgstr "přístup k poslat známému"
623 msgid "access PDF version"
624 msgstr "přístup k PDF verzi"
625 msgid "Close window after sending to printer"
626 msgstr "Zavřít okno po potvrzení tisku."
627 msgid ""
628 "When the above options are enabled, this option will close the window "
629 "after its contents are printed."
630 msgstr ""
631 "Když jsou volby výše povoleny, tato volba zavře okno s tiskovým "
632 "nhledem ihned po odesln k tisku."
633 msgid ""
634 "(wkhtmltopdf only) Set any additional options to be passed to the "
635 "wkhtmltopdf executable. Tokens may be used in these options (see list "
636 "below)."
637 msgstr ""
638 "(jen pro wkhtmltopdf) Nastavte jakékoliv další parametry, které "
639 "mohou být předány wkhtmltopdf. V parametrech můžete použít  "
640 "tokeny (viz seznam níže)."
641 msgid "Custom Stylesheet"
642 msgstr "Soubor s uživatelsky definovanými styly"
643 msgid ""
644 "The path to your custom print cascading stylesheet, if any. The path "
645 "provided must be relative to the base path. When none is specified, "
646 "the default module CSS file is used."
647 msgstr ""
648 "Cesta k souboru s uživatelsky definovanými kaskádovými styly pro "
649 "tisk. Zadaná cesta musí být relativní vůči kořenovému "
650 "adresáři webu. Když ponecháte prázdné, budou použity výchozí "
651 "CSS styly pro tisk dodvan s tmto modulem."
652 msgid "Macros: %t (path to theme: \"%theme\")"
653 msgstr "Makra: %t (cesta k tmatu: \"%theme\")"
654 msgid "Include named anchors in printer-friendly URLs list"
655 msgstr "Zahrnout kotvy do seznamu odkazů v tiskové verzi"
656 msgid ""
657 "If set, the list of the URLs at the bottom of the page will include "
658 "anchors links on the same page."
659 msgstr ""
660 "Když je nastaveno, seznam URL v dolní části stránky bude "
661 "obsahovat i odkazy s kotvami, kter odkazuj na msta v tto "
662 "strnce."
663 msgid "File %file is not readable by the web server."
664 msgstr "Webový server nemůže přečíst soubor %file."
665 msgid "Display printer-friendly link in teaser"
666 msgstr "Zobrazit v upoutvce odkaz na verzi pro tisk."
667 msgid "Enabling this will display the link in teaser mode."
668 msgstr "Povolenm tto volby zobrazte odkaz v upoutvce."
669 msgid "Display send by e-mail link in teaser"
670 msgstr "Zobrazit odkaz \"odeslat e-mailem\" v upoutvce"
671 msgid "Send page as"
672 msgstr "Odeslat strnku jako"
673 msgid "Display link to the PDF version in teaser"
674 msgstr "Zobrazit odkaz na PDF verzi strnky v upoutvce."
675 msgid "Auto-configure the PDF tool settings"
676 msgstr "Automatick konfigurace nastaven PDF konverze"
677 msgid ""
678 "If you disable this option, the pdf tool settings must be configured "
679 "manually. For TCDPF, edit the tcpdf/config/tcpdf_config.php file. For "
680 "dompdf, edit the dompdf/dompdf_config.inc.php file."
681 msgstr ""
682 "Když tuto volbu vypnete, nastavení PDF musíte udělat ručně. Pro "
683 "TCDPF, upravte soubor tcpdf/config/tcpdf_config.php. Pro dompdf, "
684 "upravte soubor dompdf/dompdf_config.inc.php."
685 msgid "Use dompdf's Unicode Mode"
686 msgstr "Použít dompdf Unicode mód"
687 msgid ""
688 "If enabled, dompdf's Unicode mode is used. If not, the module will "
689 "attempt to convert some non-ASCII chars to ISO-8859-1."
690 msgstr ""
691 "Když je tato volba povolena, použije se dompdf Unicode mód. Když "
692 "je vypnuta, modul se pokus konvertovat non-ASCII znaky do "
693 "ISO-8859-1."
694 msgid "DOMPDF font cache directory"
695 msgstr "DOMPDF font cache adresář"
696 msgid "Non-writable permissions"
697 msgstr "Nelze zapisovat"
698 msgid ""
699 "You must change the %fontdir permissions to be writable, as dompdf "
700 "requires write-access to that directory."
701 msgstr ""
702 "Musíte změnit oprávnění u %fontdir, aby bylo možné do něj "
703 "zapisovat, protože dompdf vyžaduje oprávnění k zápisu do tohoto "
704 "adresáře."
705 msgid ""
706 "Please review your custom stylesheet path in the <a "
707 "href=\"!url\">print module settings</a>, as the path must now be "
708 "relative to the base path of the site."
709 msgstr ""
710 "Zkontrolujte cestu k  souboru s uživatelsky definovanými "
711 "kaskádovými styly<a href=\"!url\">nastavení pro tisk</a>, protože "
712 "nyní musí být cesta relativní vůči kořenovému adresáři webu."
713 msgid "Default e-mail sending format"
714 msgstr "Vchoz formt pro posln e-mailu"
715 msgid "Unsupported version"
716 msgstr "Nepodporovan verze"
717 msgid ""
718 "The currently selected version of wkhtmltopdf (@version) is not "
719 "supported. Please update to a <a href=\"@url\">newer version</a>."
720 msgstr ""
721 "Aktuálně zvolená verze wkhtmltopdf (@version) není podporována. "
722 "Aktualizujte prosím na <a href=\"@url\">novější verzi</a>."
723 msgid "Inline HTML"
724 msgstr "Vkldan HTML kd"
725 msgid "PDF generation library"
726 msgstr "Knihovna pro generování PDF souborů"
727 msgid "File not found"
728 msgstr "Soubor nenalezen"
729 msgid ""
730 "The currently selected PDF generation library (%file) is no longer "
731 "accessible."
732 msgstr "Aktuálně zvolená PDF knihovna (%file) již není přístupná."
733 msgid "wkhtmltopdf library"
734 msgstr "knihovna wkhtmltopdf"
735 msgid "Non-executable permissions"
736 msgstr "Nelze spustit"
737 msgid ""
738 "You must modify the permissions of the wkhtmltopdf file (%file) to "
739 "make it executable."
740 msgstr ""
741 "Musíte změnit oprávnění u souboru wkhtmltopdf (%file), aby ho "
742 "bylo možné spustit."
743 msgid "Inline HTML with Attachment"
744 msgstr "Vkládaný HTML kód s přílohou"
745 msgid "Plain Text with Attachment"
746 msgstr "Čistý text s přílohou"